ŠKOLA STOLNOG TENISA - uvijek u potrazi za novim talentima...
Želite li perspektivnu stolnotenisku budućnost?
Iskustvo utkano kroz rad naših trenera očituje se u rezultatima naših članova.Ali prije svega, nikad ne smijemo zaboraviti da sport mora biti igra i zabava. Ništa ne radimo polovično, ali znajte da stojimo iza svakog pojedinca 100% jer znamo da se uloženo uvijek vraća...

PoKlOnItE nAm SvOjE pOvJeReNjE te PoStAnItE I VI ČLANOM INDUSTROGRADNJINE OBITELJI!!!

Program rada proizlazi iz športskih ciljeva, kojima se podizanjem kvalitete nastoje
dostići vrhunski športski dometi kod igrača.
U okviru postavljenih ciljeva, svekoliki rad sa omladinskim selekcijama
mogli bismo podijeliti u dvije osnovne faze:
I. prihvat i selekcioniranje igrača
II. izvršavanje klupskog programa

I. PRIHVAT I SELEKCIONIRANJE IGRAČA

Prihvat igrača podrazumijeva okupljanje djece od 6 do 10 godina starosti.
Okupljanje djece se u pravilu provodi početkom školske godine, što međutim ne isključuje potrebu kontinuiranog prihvata tijekom cijele školske godine.
U tu svrhu ostvaruje se suradnja sa športskim klubovima i nastavnicima tjelesnog odgoja u osnovnim školama i direktnim kontaktima sa djecom i roditeljima.

Kod okupljanja djece posebna se pažnja poklanja stupnju razvijenosti funkcionalnih sposobnosti i iskazanoj volji za bavljenje stolnim tenisom.
Rad sa tako okupljenom djecom odvija se tijekom jedne školske godine, 2 do 4 puta tjedno, na način da se kroz igru i različite oblike natjecanja razvije kod djece ljubav prema športu, uz istovremeno svladavanje elemenata stolnoteniske igre dostupnih njihovu uzrastu.

Prepoznavanje talenata i potencijalnih vrhunskih igrača najodgovorniji je zadatak.
Temeljem praćenja igrača kroz godinu dana donosi se preporuka za
uključivanje igrača u viši stupanj izobrazbe, što je povezano s većim
materijalnim ulaganjima u igrača.

S obzirom na fluktuaciju i očekivano odustajanje jednog broja igrača, ciklus prihvata i selekcioniranje se ponavlja svake godine ili svake dvije godine.

Realizacija programa se utvrđuje godišnjim planom rada.

II. IZVRŠAVANJE KLUPSKOG PROGRAMA

Klupski program podrazumijeva športsko usavršavanje igrača koje je usmjereno u 2 glavna pravca:
-usavršavanje tehnike i taktike stolnoteniske igre
-podizanje tjelesnih sposobnosti.

a) Usavršavanje tehnike i taktike

Tehnika igranja se podiže usavršavanjem udaraca ( forhand, backhand, sa rotacijom, bez rotacije, blok, udarci sa rastojanja, polurastojanja i nad stolom, uključujući i servis).
Taktika igranja se određuje prema protivniku,
a temelji se na tehničkim mogućnostima vlastitog igrača.
Usavršavanje tehnike i taktike se provodi kroz redoviti trenažni proces uz pomoć angažiranih domaćih ili inozemnih sparing-partnera, na posebnim pripremama ili igranjem partija.

b) Tjelesne pripreme

Da bi mogao učinkovito i sa punom koncentracijom koristiti stečene stolnoteniska znanja i vještine na natjecanjima, igrač mora biti tjelesno pripremljen za svladavanje tih napora. Zato su u program trenažnog procesa ugrađene tjelesne pripreme.
Tjelesne pripreme stolnotenisača podrazumijevaju razvijanje općih i specifičnih tjelesnih sposobnosti među kojima dominiraju izdržljivost, snaga, okretnost i brzina. Vježbe se izvode na otvorenom (trim staze, parkovi i sl.) ili u zatvorenim prostorima ( teretane ).


c) Organizacija treninga

Sukladno uzrastu igrači će trenirati:

- početnici 2 - 4 puta tjedno po 1 sat
- klinci 3 - 5 puta tjedno po 1 sat
- ml. kadeti 4 - 7 puta tjedno po 1 - 1,5 sati
- kadeti 5 - 8 puta tjedno po 1,5 - 2 sata
- juniori 5 - 9 puta tjedno po 1,5 - 2 sata

Trening se sastoji od:
- zagrijavanja,
- uvježbavanje tehnike i taktike,
- tjelesnog vježbanja,
- teoretske nastave ( sa razgovorom ).


Utrošak vremena za pojedine dijelove treninga varira zavisno o periodu u
kojem se izvodi. Tako će prije početka natjecateljske sezone naglasak biti stavljen na tjelesne pripreme, dok će pred važnija natjecanja prednost imati tehničke i taktičke vježbe.
Prilikom organizacije treninga uzimaju se u obzir individualne sposobnosti igrača s obzirom na način igranja, stupanj sportskog dostignuća i tjelesne mogućnosti.

d) Natjecanja

Natjecanja su mjesta na kojima se iskazuje stupanj dostignutog sportskog umijeća, a rezultati natjecanja valorizirani kroz rang-liste pokazuju relativnu vrijednost igrača. Preporuča se nastup na najmanje 10 natjecanja u jednoj natjecateljskoj sezoni.

e) Planiranje

Za svaku natjecateljsku sezonu se donosi Plan rada. Planom rada se određuje način realizacije i dinamika izvedbe programa rada i utvrđuju ciljevi. Ciljevi se utvrđuju za svaku kategoriju natjecatelja zasebno, a temelje se na dostignutoj kvalitetnoj razini igrača.


KONTAKTIRAJTE NAS U SVEZI S DALJNJIM INFORMACIJAMA